Kontakt

antro bone consult
Tietgensgade 64-66, st.
(ringeklokke: Miljøarkæologi)
DK-1704 København V
Tlf.: 40 75 60 47
www.antroboneconsult.dk
Mail: info@antroboneconsult.dk

antro bone consult deler lokaler med Natur og Kultur (NOK) og dendro.dk i København.

Sagsforløb:

Museet kontakter antro bone consult, som fremsender et skriftligt tilbud. Den antropologiske undersøgelse sættes først i gang efter museets godkendelse. Efter endt analyse fremsendes rapport samt faktura til museet. Når arbejdet er afsluttet sendes det antropologiske materiale enten tilbage til museet eller deponeres og registreres af Antropologisk Laboratorium efter museets anmodning.

 

Skeletanalyse og rapport:

Hvis materialet er tilstrækkeligt stort vil data blive registreret i en database og databasen  fremsendt sammen med rapporten. Rapporten vil, udover almindelige antropologiske oplysninger såsom bevaring, køn, alder, højde osv., også omfatte metriske og non-metriske data samt eventuelle sygdomsforandringer, idet der tages hensyn til de forskellige fundforhold og problemstillinger. På grundlag af eventuelle udgravningsoplysninger fra det indsendende museum udarbejdes en rapport med oplysninger om de enkelte skeletter samt en konkluderende sammenfatning og tolkning.

Metoder: Som udgangspunkt bruges metoder fra Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains (Buikstra & Ubelaker, 1994), men alle metoder vil kort blive beskrevet i rapporten og en referenceliste inkluderet.

Alt materiale vil blive opbevaret forsvarligt. Ved fremsendelse af skeletmateriale til antro bone consult forventes materialet rengjort og indsendt i skeletkasser, som kan rekvireres hos Museumstjenesten. http://www.museumstjenesten.com/product.asp?product=54

I er velkommen til at sende os en mail evt. vedlagt et foto af en del af materialet og få et tilbud. info@antroboneconsult.dk

 

Der er lukket for kommentarer.